KVO LUN sekcijska garažna vrata i automatizacija kolnih prilaza

Usluge

Proizvodnja, dostava i montaža: izolirana sekcijska garažna vrata, industrijska garažna vrata i automatizacija dotičnih vrata, metalne klizne i krilne ograde, automatizacija ulaznih krilnih i kliznih ograda, barijere za kontrolu prolaza, stupići za parkirna mjesta; Servisiranje izoliranih sekcijskih garažnih vrata sa automatizacijom, te servisiranje krilnih i kliznih ograda sa automatizacijom.

Mi vršimo dostavu i montažu, iako se svi proizvodi mogu kupiti pojedinačno i kupac može montirati sam dotične proizvode, uz prethodno naše objašnjenje koji su mu postupci za montažu.

Garancija na privatni program: 3 godine na motor, a 10 na vrata, kada je naša montaža. Za industrijski program garancija je prema dogovoru.

Copyright by KVOLUN © 2012 Uvjeti korištenja